Platform Market Place
Mon-Fri: 9:00-18:00 | ekansabah@gmail.com | konelayan@sabah.gov.my
#JALAINCOME
088-294 301

  Ko-Nelayan

  Dasar Privasi

  1. PENGENALAN

  1.1 Selamat datang ke platform e-kan yang diuruskan oleh Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN) dan syarikat-syarikat bersekutunya (secara individu dan secara kolektif, “e-Kan” atau “kami”). Platform e-Kan mengambil tanggungjawabnya di bawah undang-undang dan peraturan privasi yang berkenaan ("Undang-undang Privasi") dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi dan kebimbangan semua Pengguna laman sesawang dan aplikasi telefon bibit e-Kan kami ("Platform") (kami merujuk kepada laman dan perkhidmatan yang diberikan seperti yang diterangkan di dalam Platform kami secara kolektif sebagai "Perkhidmatan"). Pengguna adalah dirujuk sebagai pengguna yang mendaftar untuk akaun dengan kami untuk mengguna Perkhidmatan tersebut, termasuk pembeli dan penjual ("sebagai individu dan bersama, "Pengguna", atau "anda". Kami memahami kepentingan data peribadi yang anda telah diamanahkan kepada kami dan mempercayai adalah tanggungjawab kami untuk mengurus, melindungi dan memproses data peribadi anda. Dasar Privasi ini ("Dasar Privasi" atau "Dasar") direka untuk membantu anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami dan/atau yang kami proses berkenaan dengan anda, samada sekarang atau di masa depan, serta membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat sebelum memberikan kami data peribadi anda.

  1.2 "Data Peribadi" atau "data peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenalpasti daripada data itu, atau dari data dan maklumat lain yang mana sesebuah organisasi mempunyai akses atau mungkin mempunyai akses. Contoh data peribadi termasuk nama, nombor kad pengenalan dan maklumat untuk berhubung.

  1.3 Dengan menggunakan Perkhidmatan, mendaftar akaun dengan kami, melawat Platform kami, atau mengakses Perkhidmatan, anda mengakui dan BERSETUJU bahawa anda menerima amalan, keperluan dan/atau dasar yang dikemukakan dalam Dasar Privasi ini, dan dengan ini anda membenarkan kami untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda seperti yang ditertera di sini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA SEPERTI DIHURAIKAN DALAM DASAR PRIVASI INI, SILA JANGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES PLATFORM SESAWANG KAMI. Sekiranya kami mengubah Dasar Privasi kami, kami akan memaparkan perubahan atas Dasar Privasi tersebut kepada anda termasuk pindaan di Platform kami. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sejauh yang diizinkan berdasarkan undang-undang, penggunaan Perkhidmatan atau Platform oleh anda secara berterusan, termasuk membuat apa-apa pesanan, merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan yang dibuat pada Dasar Privasi ini.

  1.4 Dasar Privasi ini terpakai bersama notis-notis, klausa kontrak, klausa persetujuan lain yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda oleh kami dan tidak bertujuan untuk mengatasi notis atau klausa tersebut melainkan kami menyatakan dengan jelas sebaliknya.

  1.5 Dasar Privasi ini terpakai untuk pembeli dan penjual yang menggunakan Perkhidmatan kecuali yang dinyatakan sebaliknya.


  2. BILAKAH PLATFORM e-Kan MENGUMPUL DATA PERIBADI?

  2.1 Kami akan/mungkin mengumpul data peribadi mengenai anda:

  • apabila anda mendaftar dan/atau menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami atau membuka akaun dengan kami;
  • apabila anda menghantar apa-apa borang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, borang permohonan atau borang lain yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami, sama ada atas talian atau melalui berbentuk fizikal;
  • apabila anda memasuki perjanjian atau dokumentasi atau maklumat lain berkenaan dengan interaksi anda dengan kami, atau apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;
  • apabila anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui panggilan telefon (yang mungkin dirakam), surat, faks, mesyuarat bersemuka, platform media sosial dan e-mel;
  • apabila anda menggunakan perkhidmatan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami menerusi aplikasi atau Perkhidmatan kami di Platform kami. Ini termasuk, tanpa had, melalui “cookies” yang boleh kami gunakan apabila anda berinteraksi dengan aplikasi atau tapak web kami;
  • apabila anda memberi keizinan pada peranti anda untuk berkongsi maklumat dengan aplikasi atau Platform kami.
  • apabila anda menghubungkan akaun Platform e-Kan anda dengan laman media sosial atau akaun luaran lain atau menggunakan ciri-ciri laman media sosial lain yang bersesuaian dengan dasar penyedia tersebut;
  • apabila anda melakukan transaksi melalui Perkhidmatan kami;
  • apabila anda memberikan maklum balas atau aduan kepada kami;
  • apabila anda mendaftar untuk pertandingan; atau
  • apabila anda menyerahkan data peribadi anda kepada kami untuk apa-apa sebab.

  Contoh-contoh di atas adalah tidak menyeluruh dan ia menetapkan beberapa contoh-contoh biasa apabila data peribadi tentang anda boleh dikumpulkan.


  3. APAKAH DATA PERIBADI YANG PLATFORM e-Kan KUMPUL?

  3.1 Data peribadi yang boleh dikumpulkan oleh Platform e-Kan termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • nama;
  • alamat emel;
  • tarikh lahir;
  • bill and/atau alamat penyampaian;
  • akaun bank dan maklumat pembayaran;
  • nombor telefon;
  • jantina;
  • maklumat yang dihantar oleh/atau berkaitan dengan peranti-peranti yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan atau Platform kami;
  • maklumat mengenai rangkaian anda, dan orang dan akaun yang anda berinteraksi;
  • gambar atau rakaman audio atau video;
  • pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau maklumat lain yang diperlukan untuk usaha wajar (‘due diligence’), mengenali pelanggan (‘know-your-customer’), pengesahan identiti, atau tujuan pencegahan penipuan;data pemasaran dan komunikasi seperti pilihan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga, pilihan komunikasi anda dan sejarah komunikasi dengan kami, penyedia perkhidmatan kami dan pihak ketiga yang lain;
  • data penggunaan dan transaksi, termasuk maklumat mengenai carian anda, pesanan, pengiklanan dan kandungan yang anda interaksi di Platform dan produk dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan anda;
  • data lokasi;
  • apa-apa maklumat lain mengenai Pengguna apabila Pengguna mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami dan apabila Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform serta maklumat yang berkaitan dengan cara Pengguna menggunakan Perkhidmatan atau Platform; dan
  • data agregat pada kandungan yang digunakan oleh Pengguna.

  3.2 Anda bersetuju untuk tidak menyerahkan maklumat kepada kami yang tidak tepat atau mengelirukan, dan anda bersetuju untuk memberitahu kami mengenai ketidaktepatan atau perubahan maklumat tersebut. Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta dokumentasi lebih lanjut untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh anda.

  3.3 Sekiranya anda mendaftar untuk menjadi pengguna Platform kami dengan menggunakan akaun media sosial anda ("Akaun Media Sosial"), tautkan akaun Platform e-Kan anda ke Akaun Media Sosial anda atau gunakan sebarang ciri media sosial Platform e-Kan, kami mungkin mengakses maklumat mengenai anda yang anda miliki secara sukarela diberikan kepada pembekal Akaun Media Sosial anda mengikut dasar penyedia tersebut, dan kami akan mengurus dan menggunakan data peribadi tersebut sesuai dengan Polisi ini pada setiap masa.

  3.4 Sekiranya anda tidak mahu kami mengumpul data / data peribadi yang dinyatakan di atas, anda boleh memilih untuk MENARIK DIRI pada bila-bila masa dengan memberitahu Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis. Maklumat lanjut tentang memilih keluar boleh didapati di bahagian di bawah bertajuk "Bagimana anda boleh menarik balik kebenaran, meminta akses kepada atau membetulkan maklumat yang telah anda berikan kepada kami?". Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa pemilihan anda untuk menarik diri atau menarik balik kebenaran anda untuk kami mengumpul, menggunakan atau memproses data peribadi anda boleh menjejaskan penggunaan Perkhidmatan dan Platform oleh anda. Sebagai contoh, menarik diri daripada pengumpulan maklumat lokasi akan menyebabkan ciri-ciri berdasarkan lokasi akan dimatikan.


  4. PENGUMPULAN DATA LAIN-LAIN


  4.1 Seperti kebanyakan laman web dan aplikasi mudah alih, peranti anda menghantar maklumat yang mungkin merangkumi data mengenai anda yang dicatat oleh pelayan web semasa anda melayari Platform kami. Ini biasanya merangkumi tanpa had alamat Protokol Internet (IP) peranti anda, sistem operasi komputer / peranti mudah alih dan jenis penyemak imbas, jenis peranti mudah alih, ciri-ciri peranti mudah alih, pengecam peranti unik (UDID) atau pengecam peralatan mudah alih (MEID) untuk peranti mudah alih anda, alamat laman web rujukan (jika ada), halaman yang anda lawati di laman web dan aplikasi mudah alih kami dan masa lawatan, dan kadang-kadang "cookie" (yang boleh dilumpuhkan menggunakan pilihan penyemak imbas anda) untuk bantu laman web ini mengingati lawatan terakhir anda. Sekiranya anda log masuk, maklumat ini dikaitkan dengan akaun peribadi anda. Maklumat tersebut juga disertakan dalam statistik tanpa nama untuk membolehkan kita memahami bagaimana pelawat menggunakan laman web kami.

  4.2 Aplikasi mudah alih kami mungkin mengumpulkan maklumat tepat mengenai lokasi peranti mudah alih anda menggunakan teknologi seperti GPS, Wi-Fi, dll. Kami mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses maklumat ini untuk satu atau lebih Tujuan termasuk, tanpa batasan, lokasi - perkhidmatan berdasarkan yang anda minta atau untuk menyampaikan kandungan yang relevan kepada anda berdasarkan lokasi anda atau untuk membolehkan anda berkongsi lokasi anda kepada Pengguna lain sebagai sebahagian daripada perkhidmatan di bawah aplikasi mudah alih kami. Untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda dapat menarik balik kebenaran anda untuk kami memperoleh maklumat ini di lokasi anda melalui tetapan peranti anda. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang cara menonaktifkan perkhidmatan lokasi peranti mudah alih anda, hubungi penyedia perkhidmatan peranti mudah alih atau pengeluar peranti anda.

  4.3 Seperti ketika anda melihat halaman di laman web atau aplikasi mudah alih kami, ketika anda menonton kandungan dan iklan dan mengakses perisian lain di Platform kami atau melalui Perkhidmatan, kebanyakan maklumat yang sama dikirimkan kepada kami (termasuk, tanpa batasan, Alamat IP, operasi sistem, dll); tetapi, bukannya paparan halaman, peranti anda menghantar kami maklumat mengenai kandungan, iklan yang dilihat dan / atau perisian yang dipasang oleh Perkhidmatan dan Platform dan masa.


  5. COOKIES


  5.1 Kami atau penyedia perkhidmatan dan rakan periklanan kami yang sah boleh dari semasa ke semasa menggunakan "cookies" atau ciri lain untuk membolehkan kami atau pihak ketiga mengumpulkan atau berkongsi maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau Platform kami oleh anda. Ciri-ciri ini membantu kami meningkatkan Platform dan Perkhidmatan yang kami tawarkan, atau membantu kami menawarkan perkhidmatan dan ciri baru, dan / atau membolehkan kami dan rakan pengiklanan melayani kandungan yang lebih relevan kepada anda, termasuk melalui pemasaran semula. "Cookies" adalah pengecam yang disimpan di komputer atau peranti mudah alih anda yang merekodkan data mengenai komputer atau peranti mudah alih tersebut, bagaimana dan apabila Perkhidmatan atau Platform digunakan atau dikunjungi, oleh berapa banyak orang dan aktiviti lain dalam Platform kami. Kami mungkin menghubungkan maklumat “cookie” ke data peribadi. “Cookies” juga menghubungkan ke maklumat mengenai item apa yang telah anda pilih untuk pembelian dan halaman web yang telah anda lihat. Maklumat ini digunakan untuk melacak keranjang belanja anda, untuk menyampaikan kandungan khusus untuk minat anda, untuk membolehkan rakan pengiklanan pihak ketiga kami menayangkan iklan di laman web di internet dan melakukan analisis data dan untuk memantau penggunaan Perkhidmatan.

  5.2 Anda boleh menolak penggunaan “cookies” dengan memilih tetapan yang sesuai pada penyemak imbas atau peranti anda. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa jika anda melakukan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi sepenuhnya Platform atau Perkhidmatan kami.


  6. BAGAIMANA KITA MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG ANDA MEMBERIKAN KEPADA KAMI?


  6.1 Kami boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses data peribadi anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

  • untuk mempertimbangkan dan/atau memproses permohonan/transaksi anda dengan kami atau transaksi atau komunikasi anda dengan pihak ketiga melalui Perkhidmatan;
  • untuk mengurus, mengendali, menyediakan dan/atau mentadbir penggunaan dan/atau akses anda kepada Perkhidmatan kami dan Platform kami (termasuk, tanpa batasan, mengingati pilihan anda), serta hubungan dan akaun pengguna anda dengan kami;
  • untuk bertindak balas, memproses, menangani atau menyelesaikan transaksi dan/atau memenuhi permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan tertentu dan memaklumkan kepada anda tentang isu-isu perkhidmatan dan pergerakan akaun yang luar biasa;
  • untuk menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami atau mana-mana perjanjian lesen pengguna akhir yang berkenaan;
  • untuk melindungi keselamatan diri dan hak-hak, harta atau keselamatan orang lain;
  • untuk pengenalpastian, pengesahan, usaha wajar (‘due diligence’), atau mengenali tujuan pelanggan (‘know-your-customer’);
  • untuk menilai dan membuat keputusan mengenai profil kredit dan risiko anda dan kelayakan untuk produk-produk kredit;
  • untuk mengekalkan dan mentadbir sebarang kemas kini perisian dan/atau kemas kini dan sokongan lain yang mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memastikan kelancaran Perkhidmatan kami;
  • untuk menangani atau memudahkan perkhidmatan pelanggan, menjalankan arahan anda, berurusan dengan atau menjawab apa-apa pertanyaan yang diberikan oleh (atau kononnya diberikan oleh) anda atau bagi pihak anda;
  • untuk menghubungi anda atau berkomunikasi dengan anda melalui panggilan suara, mesej teks dan/atau mesej faks, e-mel dan/atau mel pos atau sebaliknya untuk tujuan mentadbirkan dan/atau menguruskan hubungan anda dengan kami atau penggunaan Perkhidmatan kami, seperti tetapi tidak terhad kepada menyampaikan maklumat pentadbiran kepada anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa komunikasi sedemikian oleh kami boleh melalui surat-menyurat, dokumen atau notis kepada anda, yang mungkin melibatkan pendedahan data peribadi tertentu mengenai anda untuk membawa penyampaian yang sama serta pada penutup luaran sampul/pakej mel;
  • untuk membenarkan pengguna lain untuk berkomunikasi, berhubung dengan anda atau melihat aktiviti anda di Platform, termasuk untuk memaklumkan kepada anda apabila Pengguna lain telah menghantar mesej peribadi kepada anda, menyiarkan komen untuk anda di Platform atau menghubung dengan anda menggunakan ciri-ciri social di Platform;
  • untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan pembangunan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, analitik data, tinjauan, pembangunan dan/atau pemprofilan produk dan perkhidmatan), untuk menganalisis bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami, untuk mengesyorkan produk dan/atau perkhidmatan yang relevan dengan minat anda, untuk meningkatkan Perkhidmatan atau produk kami dan/atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda;
  • untuk membolehkan audit dan kaji selidik untuk, antara lain, mengesahkan saiz dan komposisi penonton sasaran kami, dan memahami pengalaman mereka dengan Perkhidmatan Platform e-Kan;
  • untuk pemasaran dan pengiklanan, dalam hal ini, untuk menghantar kepada anda melalui pelbagai medium dan kaedah komunikasi maklumat pemasaran dan promosi dan bahan-bahan yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan (termasuk, tanpa batasan, produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang mana Platform e-Kan mungkin bekerjasama atau menjalinkan hubungan) yang Platform e-Kan (dan/atau sekutunya atau syarikat yang berkaitan) mungkin akan menjual, memasarkan atau mempromosikan, sama ada produk atau perkhidmatan semasa atau dicipta pada masa depan. Anda boleh berhenti melanggan daripada menerima maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti melanggan dalam bahan-bahan pengiklanan elektronik. Kami mungkin akan menggunakan maklumat perhubungan anda untuk menghantar buletin atau bahan pemasaran daripada kami dan syarikat kami yang berkaitan;
  • untuk bertindak balas terhadap proses perundangan atau mematuhi atau sebagaimana yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai, kehendak kerajaan atau pengawalseliaan mana-mana bidang kuasa yang berkaitan, atau di mana kami percaya bahawa pendedahan sedemikian adalah diperlukan, termasuk, tanpa batasan, memenuhi keperluan untuk membuat penzahiran di bawah kehendak mana-mana undang-undang yang mengikat pada Platform e-Kan dan/atau sekutunya atau syarikat yang berkaitan (termasuk, jika berkenaan, dengan memaparkan nama, maklumat perhubungan dan maklumat syarikat anda);
  • untuk menghasilkan statistik dan penyelidikan untuk pelaporan dalaman dan berkanun dan/atau keperluan penyimpanan rekod;
  • untuk menjalankan usaha wajar (‘due diligence’) atau aktiviti pemeriksaan lain (termasuk, tanpa batasan, pemeriksaan latar belakang) mengikut kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan atau prosedur pengurusan risiko yang mungkin diperlukan oleh undang-undang atau yang mungkin telah disediakan oleh kami;
  • untuk mengaudit Perkhidmatan atau perniagaan Platform e-Kan;
  • untuk mencegah atau menyiasat sebarang pelanggaran Syarat Perkhidmatan, penipuan, aktiviti yang menyalahi undang-undang, kecuaian atau salah laku, sama ada berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda atau apa-apa perkara lain yang timbul daripada hubungan anda dengan kami;
  • untuk bertindak balas terhadap tuntutan yang diancam atau tuntutan sebenar yang diajukan terhadap Platform e-Kan atau tuntutan lain bahawa mana-mana Kandungan melanggar hak pihak ketiga
  • menyimpan, menganjurkan, menyandarkan (sama ada untuk pemulihan bencana atau sebaliknya) data peribadi anda, sama ada di dalam atau di luar bidang kuasa anda;
  • untuk menangani dan/atau memudahkan transaksi aset perniagaan atau transaksi aset perniagaan yang berpotensi, di mana transaksi tersebut melibatkan Platform e-Kan sebagai peserta atau hanya melibatkan perbadanan atau sekutu Platform e-Kan sebagai peserta atau melibatkan Platform e-Kan dan/atau mana-mana satu atau lebih daripada satu syarikat pegangan, subsidiari atau berkaitan dengan Platform e-Kan sebagai peserta, dan mungkin terdapat organisasi pihak ketiga yang lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. "Urus niaga perniagaan" merujuk kepada pembelian, penjualan, pajakan, penggabungan atau sebarang pengambilalihan, pelupusan atau pembiayaan lain organisasi atau sebahagian organisasi atau mana-mana perniagaan atau aset sesuatu organisasi; dan/atau

  (secara kolektif, "Tujuan").

  6.2 Anda mengakui, menyetujui dan bersetuju bahawa Platform e-Kan dapat mengakses, menyimpan dan mendedahkan maklumat dan Kandungan Akaun anda jika diperlukan untuk melakukannya oleh undang-undang atau menurut perintah pengadilan atau oleh mana-mana pihak berkuasa pemerintah atau peraturan yang mempunyai bidang kuasa ke atas Platform e-Kan atau dengan itikad baik kepercayaan bahawa pemeliharaan atau pendedahan akses sedemikian adalah wajar untuk: (a) mematuhi proses undang-undang; (b) mematuhi permintaan dari mana-mana pihak berkuasa pemerintah atau pengawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas Platform e-Kan; (c) menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan Platform e-Kan atau Dasar Privasi ini; (d) bertindak balas terhadap tuntutan yang diancam atau sebenar yang diajukan terhadap Platform e-Kan atau tuntutan lain bahawa mana-mana Kandungan melanggar hak pihak ketiga; (e) menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan; atau (f) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Platform e-Kan, pengguna dan / atau orang ramai.

  6.3 Sebagai tujuan yang akan kami akan/ mungkin kumpul, gunakan, dedahkan atau proses data peribadi anda bergantung pada keadaan yang ada, tujuan tersebut mungkin tidak muncul di atas. Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan anda tentang tujuan lain pada masa mendapatkan persetujuan anda, melainkan jika memproses data tanpa persetujuan anda dibenarkan oleh Undang-undang Privasi.


  7. BAGAIMANAKAN PLATFORM e-KAN MELINDUNGI DAN MENYIMPAN MAKLUMAT PELANGGAN?


  7.1 Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk memastikan keselamatan data peribadi anda dalam sistem kami. Data peribadi pengguna terkandung di belakang rangkaian yang dijamin dan hanya boleh diakses oleh bilangan pekerja yang terhad yang mempunyai hak akses khusus untuk sistem tersebut.

  7.2 Kami akan menyimpan data peribadi mengikut Undang-undang Privasi dan/atau undang-undang lain yang berkenaan. Iaitu, kami akan memusnahkan atau menganonimkan data peribadi anda apabila kami telah menentukan secara munasabah untuk mengandaikan bahawa (i) tujuan yang mana data peribadi itu dikumpulkan tidak lagi disampaikan oleh pengekalan data peribadi itu; dan (ii) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan dan (iii) tidak ada kepentingan sah lain yang memerlukan penyimpanan data peribadi sedemikian. Jika anda berhenti menggunakan Platform ini, atau kebenaran anda untuk menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan ditamatkan, kami boleh terus menyimpan, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan kewajipan kami di bawah Undang-undang Privasi. Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami boleh melupuskan data peribadi anda dengan selamat tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda.


  8. MAKLUMAT BERKAITAN KANAK-KANAK


  8.1 Perkhidmatan ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak secara sedar mengumpul atau menyimpan sebarang data peribadi atau maklumat yang tidak dapat dikenalpasti daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun dan tidak ada mana-mana bahagian Platform kami atau Perkhidmatan lain yang ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13. Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila jangan membenarkan kanak-kanak di bawah jagaan anda menyerahkan data peribadi kepada Platform e-Kan. Sekiranya data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dalam jagaan anda didedahkan kepada Platform e-Kan, anda dengan ini bersetuju kepada pemprosesan data peribadi kanak-kanak tersebut serta menerima dan bersetuju untuk terikat di bawah Polisi ini bagi pihak kanak-kanak tersebut. Kami akan menutup mana-mana akaun yang digunakan secara eksklusif oleh kanak-kanak tersebut dan akan melupuskan dan/atau memadamkan mana-mana data peribadi yang kami percaya telah dikemukakan oleh kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa persetujuan ibu bapa.


  9. MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN OLEH PIHAK KETIGA


  9.1 Platform kami menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan analisis laman sesawang yang disediakan oleh Google, Inc. ("Google"). Google Analytics menggunakan “cookies”, yang merupakan fail teks yang diletakkan pada peranti anda, untuk membantu Platform menganalisis bagaimana Pengguna menggunakan Platform. Maklumat yang dihasilkan oleh “cookies” tentang penggunaan anda di Platform (termasuk alamat IP anda) akan dihantar dan disimpan oleh Google di pelayan di Amerika Syarikat. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan menilai penggunaan anda di Platform, mengumpulkan laporan mengenai aktiviti laman sesawang untuk pengendali laman sesawang dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti laman sesawamg dan penggunaan Internet. Google juga mungkin memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau jika pihak ketiga tersebut memproses maklumat di pihak Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan data lain yang dipegang oleh Google.

  9.2 Kami, dan pihak ketiga, boleh dari semasa ke semasa menyediakan aplikasi perisian yang boleh dimuat turun untuk kegunaan anda di Platform atau melalui Perkhidmatan. Aplikasi ini boleh mengakses secara berasingan, dan membenarkan pihak ketiga melihat, maklumat yang boleh mengenalpasti anda, seperti nama anda, ID pengguna anda, alamat IP peranti anda atau maklumat lain seperti mana-mana “cookies” yang sebelum ini telah anda pasang atau yang dipasang oleh aplikasi perisian atau laman sesawang pihak ketiga. Di samping itu, aplikasi ini mungkin meminta anda untuk memberikan maklumat tambahan terus kepada pihak ketiga. Produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang disediakan melalui aplikasi ini tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Platform e-Kan. Anda digalakkan untuk membaca terma dan dasar lain yang diterbitkan oleh pihak ketiga tersebut di laman sesawang mereka atau sebaliknya.


  10. PENAFIAN BERKAITAN KESELAMATAN DAN LAMAN SESAWANG PIHAK KETIGA


  10.1 KAMI TIDAK MENJAMIN KESELAMATAN DATA PERIBADI DAN / ATAU MAKLUMAT LAIN YANG ANDA BERIKAN KEPADA LAMAN SESAWANG PIHAK KETIGA . Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan data peribadi anda yang berada dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami. Data peribadi anda terkandung di rangkaian yang selamat dan hanya boleh diakses oleh beberapa orang yang mempunyai hak akses khusus untuk sistem tersebut, dan dikehendaki menyimpan data peribadi sulit. Apabila anda membuat pesanan atau mengakses data peribadi anda, kami mencadangkan supaya menggunakan server yang selamat. Semua data peribadi atau maklumat sensitif yang anda berikan dienkripsi ke pangkalan data kami untuk diakses hanya seperti yang dinyatakan di atas.

  10.2 Dalam usaha untuk memberi anda nilai yang lebih tinggi, kami mungkin memilih pelbagai laman sesawang pihak ketiga untuk dipautkan, dan dibingkaikan dalam Platform ini. Kami juga mungkin mengambil bahagian dalam penjenamaan bersama dan hubungan lain untuk menawarkan e-dagang dan perkhidmatan dan ciri-ciri lain kepada pelawat kami. Laman sesawang yang terpaut ini mempunyai dasar privasi dan pengaturan keselamatan berasingan. Sekalipun pihak ketiga berafiliasi dengan kami, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman-laman yang dipaut ini, masing-masing mempunyai privasi dan cara pengumpulan data tersendiri dan yang berasingan dari kami. Data yang dikumpul oleh rakan kongsi bersama rakan kami atau laman sesawang pihak ketiga (walaupun ditawarkan pada atau melalui Platform kami) mungkin tidak diterima oleh kami.

  10.3 Oleh itu, kami tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan, pengaturan keselamatan (atau kekurangannya) dan aktiviti-aktiviti laman-laman sesawang yang dipautkan. Laman-laman yang dipautkan ini hanya untuk kemudahan anda dan oleh itu anda mengaksesnya atas risiko anda sendiri. Walau bagaimanapun, kami berusaha untuk melindungi integriti Platform kami dan pautan yang diberikan kepada setiap laman yang dipautkan dan oleh itu mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman-laman yang dipautkan (termasuk, tanpa batasan, jika pautan tertentu tidak berfungsi).


  11. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENARIK BALIK KEBENARAN, MEMINTA AKSES KEPADA ATAU MEMBETULKAN MAKLUMAT YANG TELAH ANDA BERIKAN KEPADA KAMI?


  11.1 Menarik balik Kebenaran

  11.1.1 Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan dan/atau meminta pemadaman data peribadi anda dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di alamat e-mel ekansabah@gmail.com dan kami akan memproses permintaan tersebut berdasarkan Dasar Privasi ini dan tanggungjawab kami dibawah Undang-undang Privasi dan undang-undang yang berkenaan. Namun, penarikan persetujuan anda mungkin bermaksud bahawa kami tidak dapat terus menawarkan Perkhidmatan kepada anda dan kami mungkin perlu menghentikan hubungan anda yang ada dan/atau kontrak yang anda ada dengan kami.

  11.1.2 Di mana anda berkongsi Kandungan YouTube, selain menarik balik persetujuan anda dengan menghantar e-mel kepada kami menurut Bahagian 11.1.1, anda juga boleh menarik balik akses Platform e-Kan ke data peribadi anda.

  11.2 Meminta Akses kepada atau Membetulkan Data Peribadi

  11.2.1 Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda boleh mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda yang kini ada dalam pemilikan atau kawalan kami melalui halaman Tetapan Akaun di Platform. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, anda boleh meminta untuk mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda pada masa ini dalam pemilikan atau kawalan kami dengan mengemukakan permintaan bertulis kepada kami. Kami akan memerlukan maklumat yang cukup dari anda untuk memastikan identiti anda serta butiran tentang permintaan anda untuk memproses permintaan anda. Oleh itu, sila hantarkan permintaan bertulis anda dengan menghantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami di alamat e-mel ekansabah@gmail.com.

  11.2.2 Kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pengendalian dan pemprosesan permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Sekiranya kami memilih untuk mengenakan bayaran, kami akan memberikan anggaran bertulis mengenai bayaran yang akan kami kenakan. Harap maklum bahawa kami tidak perlu membalas atau memproses permintaan akses anda melainkan anda telah bersetuju untuk membayar yuran membuat bayaran tersebut.

  11.2.3 Kami berhak menolak permintaan untuk membetulkan data peribadi anda berdasarkan peruntukan yang termaktub dalam Undang-undang Privasi, di mana mereka memerlukan dan/atau memberi hak kepada organisasi untuk menolak untuk membetulkan data peribadi dalam keadaan yang dinyatakan.


  12. SOALAN, KERISAUAN ATAU ADUAN? HUBUNGI KAMI


  12.1 Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan berkenaan dengan amalan privasi kami, kami amat mengalu-alukan anda untuk hubungi kami melalui e-mel di ekansabah@gmail.com.

  Tarikh Akhir Dikemaskini: 18 Julai 2022

  loading-animation

  E-KAN Portal sedang dimuat turun. Sila tunggu sebentar...